Deler av parkeringshuset raste sammen etter brannen på Stavanger lufthavn Sola i januar 2020.
Deler av parkeringshuset raste sammen etter brannen på Stavanger lufthavn Sola i januar 2020.

Nytt parkeringshus på Sola

To år etter brannen i parkeringshuset på Stavanger Lufthavn Sola, er byggingen av det som kanskje kan kalles Norges mest brannsikre parkeringshus i gang.

Publisert Sist oppdatert

Det nye parkeringshuset blir bygget i to brannseksjoner, skal være fullsprinklet og vil ha brannalarm i alle deler av anlegget. Brannseksjonsveggen skal tåle brann i 120 minutter opp mot de 90 minuttene som er strengeste krav til brannmotstand i bærende systemer.

Avinor har sammen med arkitekten NSW og brannrådgiveren COWI gjort sitt ytterste for å øke brannsikkerheten i det nye parkeringshuset.

– Vi benytter alle brannsikkerhetstiltakene som vi har i verktøykassen i det nye parkeringshuset. Personsikkerheten er også økt ved at vi etablerer en annen løsning for utkjøring og dermed fysisk skiller bilene fra gangsonen i første etasje av bygget, sier Livar Husveg, prosjektleder for byggeprosjektet i Avinor.

Planlagt ferdig sommeren 2023

Det nye parkeringshuset har planlagt ferdigstillelse i løpet av sommeren 2023 og blir bygget der hvor det gamle parkeringshuset stod. Kapasiteten vil være like stor som det opprinnelige, med plass til omkring 2300 biler. Parkeringshuset blir fem etasjer høyt.

Prosjektet som er verdt rundt 360 millioner kroner har veidekke vært entreprenør for.

– Vi er glade for å være i gang. Dette er en viktig jobb for Veidekke Stavanger som vil sysselsette mange på fabrikken til Block Berge Bygg, sier Frode Friestad, distriktsleder i Veidekke i Stavanger.

Det nye parkeringshuset vil bestå av to brann­seksjoner, veggene vil tåle brann opp mot 2 timer, være fullsprinklet, ikke ha ladestasjoner for elbil og ha en størrelse på 67.000 kvadratmeter. I tillegg til ny utkjøring og ny fasade.

Gjenbruk og energisparing

Det nye parkeringshuset på Sola blir i all hovedsak bygget av betongelementer med fasader laget av aluminium og ståltak. I planleggingen av det nye bygget er det blitt lagt stor vekt på gjenbruk av opprinnelige byggematerialer.

Rekkverk, trapper, heiser og opprinnelige fundamenter i grunnen er tatt med inn i det nye bygget. Etter rivingen av den gamle byggmassen, er over 2500 tonn stål sendt til omsmeltning. I tillegg er nesten 30.000 tonn betong blitt gjenbrukt på ulike områder på flyplassen. Nyproduserte bygge­materialer er nøye utvalgt, slik at de kan gjenbrukes igjen senere.

Av nyprodusert stål, betong og armering har det blitt valgt lavkarbonprodukter med konkrete krav til maks CO2-utslipp i produksjonen. Krav om lavkarbonbetong (minimum klasse A) for plasstøpt og prefabrikert betong.

– Vi bygger med tanke på at bygget skal være bestandig og kunne stå i 50 år uten annet enn driftsvedlikehold. Vi har et krevende kystklima, med salt og sand som kommer inn med dårlig vær, og korrosjon er en stor utfordring. Materialene og kvaliteten vi har valgt tåler vått klima godt, sier Husveg.

Den nye fasaden er produsert i perforert aluminium, hvorav 75 prosent av den er resirkulert. Takflaten blir forberedt slik at det i fremtiden skal kunne installeres solcellepaneler. Når det nye parkeringshuset står klart til bruk i 2023, vil utslipp reduseres, fordi kjørerutene er planlagt slik at kjørelengdene halveres. Grepet med perforert aluminium er nøye utvalgt.

– Ved at bygget slipper inn dagslys, samtidig som at den løsningen som er valgt gir naturlig ventilasjon, reduseres i tillegg energibehovet i bygget knyttet til belysning og sirkulering av luft, sier Husveg.

Dette er sola-brannen

7. januar 2020 begynte en av bilene i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola å brenne. Flammene spredte seg raskt og det brant i ca 20 minutter før brannvesenet kom fram. Totalt ble over 400 bilder skadet og deler av parkeringshuset kollapset.

Powered by Labrador CMS