OFAS feirer 20 år med ny satsing

Gjennom 20 år har OFAS jobbet for å få på plass flere automatiske slokkeanlegg i Norge. I 2024 er de klare med en ny satsing.

Publisert Sist oppdatert

– I 2022 omkom i alt 39 personer i branner i Norge. Klarer vi å redde liv ved å øke kompetansen og kvaliteten på automatiske slokkeanlegg, da er vi på god vei i arbeidet vårt, sier Therese Hofstad-Nielsen. Hun er styreleder i Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg (OFAS), og har bakgrunn som skadeforebygger hos Fremtind forsikring. 

Jubileum

OFAS er et opplysningskontor som i år fyller 20 år. Det var Finansnæringens Hovedorganisasjon som opprettet OFAS tilbake i 2003. Dette skjedde på initiativ fra Brannvernforening. Den gang het det Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS), og hadde som formål å øke antallet sprinkleranlegg i Norge.

I 2010 gjennomgikk OFAS en større endring. Hovedformålet ble utvidet. Nå skulle også andre typer automatiske slokkeanlegg bli inkludert. Det var også ved den endringen at OFAS-navnet så dagens lys.

I dag jobber de med informasjon til deg som ønsker å installere automatiske slokkeanlegg, eller med å veilede dem som allerede har det. Formålet er å jobbe for at flere skal ta i bruk automatiske slokkeanlegg, og for å sikre bedre kvalitet på anlegg som allerede er i bruk.

Nye planer

Nettsidene til OFAS har i lengre tid vært en av deres viktigste informasjonskanaler. Der er det også i ferd med å skje endringer.

– I år har vi hatt et spesielt fokus på hjemmesidene. Det er ofte på internett mange velger å søke informasjon først. Derfor er det viktig å ha oppdaterte nettsider med et innhold som kan både veilede og informere, sier Hofstad-Nielsen. De nye nettsidene, sprinkleranlegg.no, vil være ferdige i løpet av 2024.

20 velfylte år

I løpet årene har OFAS gjort mye forskjellig arbeid. Noe av det viktigste har vært informasjonsarbeid og kursing. De har blant annet kurset brannvesen i Norge.

Det ble også laget en informasjonsfilm i 2019, som ligger ute på OFAS sine hjemmesider. Denne filmen skal informere om automatiske slokkeanlegg, hvem som har ansvar i sameier og informasjon til deg som bor i et sameie med sprinkleranlegg. 

OFAS besvarer også henvendelser og ofte er det sameier som ønsker å få veiledning med krav, kontroll og vedlikehold.

– Det er viktig at ikke den som har prosjektert og installert slokkeanlegget også går kontroll. På hjemmesidene til OFAS finnes det veiledning på hvor du kan finne godkjente kontrollører, hvilke krav som stilles og hvem som har ansvaret for sprinkleranlegget, sier Hofstad-Nielsen.

OFAS gir også økonomisk støtte til studenter som ønsker å skrive bachelor- eller masteroppgaver innenfor tema om automatiske slokkeanlegg og har gitt støtte til slike oppgaver tidligere.

Powered by Labrador CMS