Bildet er av en brannruin.
PÅ STEDET: Boken inneholder mye om hva som skal gjøres på brannstedet, om fremgangsmåten og sporene som skal samles inn, og hvordan disse skal vurderes i forhold til teorien. Derfor gis det også en innføring i vitenskapelig metodikk.

Ny lærebok for brannetterforskere

Brannetterforskning er et tema som har opptatt Brannvernforeningen i alle år. Det har resultert i utgivelse av flere håndbøker. Nå har Brannvernforeningen gitt ut den første læreboken i brannetterforskning på norsk.

Publisert Sist oppdatert
Bildet er av Sølvi M. Harjo som blar i en bok. Hun står foran en glassmonter med historiske bøker, bilder og gjenstander fra Brannvernforeningen.
FORFATTER: Sølvi M. Harjo har i 14 år jobbet som kriminaltekniker i branngruppa til Kripos. Nå er hun aktuell med lærebok i brannetterforskning.

– Hensikten med prosjektet har vært å utvikle en lærebok med innhold som i en håndbok, og et språk som bidrar til å gjøre kompliserte tema innen brannetterforskning lett tilgjengelig for praktikere. Dette mener vi forfatteren har lyktes godt med, sier assisterende direktør Monica Varan i Brannvernforeningen.

Forfatteren er Sølvi M. Harjo. Hun jobber i dag som kriminaltekniker i branngruppa hos Kripos hvor hun har vært ansatt i 14 år. Før det jobbet hun blant annet åtte år som kriminaltekniker i Follo politidistrikt. Tidligere har hun også vært medforfatter av læreboken «Kriminalteknikk - første enhet på åstedet», som blir brukt i bachelorutdanningen på Politihøgskolen. Her er hun også fagansvarlig instruktør ved videreutdanningen for brannetterforskere.

Lærerik prosess

– Det har vært travelt, men fantastisk morsomt og lærerikt å holde på med dette bokprosjektet. Jeg har måttet dykke ned i masse litteratur selv. Det har medført at jeg har lært masse nytt siden jeg begynte å innhente stoff, og ga meg i kast med selve skriveprosessen, sier Harjo.

Da hun fikk oppdraget tidligere i år var ambisjonen å skrive en praktisk innrettet lærebok for brannetterforskere som kan komme til nytte, ikke minst i forbindelse med feltarbeid.

Historiske fakta

· Brannvernforeningen utga sin første håndbok for brannetterforskere i 1934.

· Den første håndboken ble godt mottatt, og er blitt revidert i flere omganger.

· I 2012 utga foreningen en helt ny håndbok i brannetterforskning ført i pennen av Kjell Schmidt Pedersen, sivilingeniør og tidligere adm. direktør ved Norges branntekniske laboratorium (nå RISE Fire Research).

- I den grad det er mulig å skrive en praktisk rettet bok for etterforskere, så mener jeg personlig at dette er en slik bok. Det er nødvendigvis noe teori som må være på plass. For eksempel må leseren ha kunnskap om brannfysikk for å kunne forstå hva de ulike sporene på et brannsted betyr, poengterer Harjo.

Teori og praksis

Hun legger til at den teoretiske delen kunne blitt kjempestor om den ikke hadde blitt høvlet ned til det som er vesentlig for en brannetterforsker. I boken avsluttes hvert kapittel med kildehenvisninger som hun mener kan betraktes som anbefalt litteratur for brukere som ønsker å dykke videre ned i et tema.

– Boken inneholder mye om hva som skal gjøres på brannstedet, om fremgangsmåten og sporene som skal samles inn, og hvordan disse skal vurderes i forhold til teorien. Derfor gis det også en innføring i vitenskapelig metodikk, forklarer Harjo.

Varan sier bokprosjektet er 100 prosent selvfinansiert av Brannvernforeningen.

Powered by Labrador CMS