Lovende test av slukkesystem mot elbilbranner i store parkeringshus

DBI – Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut har testet en ny løsning mot spredning av elbilbranner. Testen viser at løsningen kan beskytte biler i nærheten i minst 30 minutter.

Publisert Sist oppdatert

Elbiler tar mer og mer over i Norge, Danmark og resten av Europa. Statistikken viser at elektriske eller plug-in hybridbiler utgjør mer enn halvparten av nybilsalget i Danmark . Som en konsekvens vil det derfor kunne være et større antall elektriske kjøretøy i parkeringshus. Selv om statistikken viser at det er en høyere risiko forbundet med at et konvensjonelt kjøretøy tar fyr, så bør denne trenden tas med i betraktning. Brann i litiumbatterier er mye vanskeligere å slukke.

Siemens og Danfoss Fire Safety har derfor laget en løsning som kombinerer deteksjon med røyk- og temperaturdetektorer med brannslukking med vanntåke. Dette er en løsning som selskapene har bedt DBI om å teste, og få verifisert at den fungerer slik det er tenkt.

– Bedriftene henvendte seg til DBI fordi de ønsket å demonstrere at kombinasjonen av moderne deteksjonsutstyr med høytrykksvanntåke kan oppdage og begrense brann i elektriske kjøretøy. Også i et parkeringshus med flere etasjer, eller i et parkeringshus under jorden. De ville at vi skulle designe sammenstillingen av testen, definere suksesskriteriene og kjøre testen, uten deres innblanding, sier Thomas Davidsen. Han er prosjektleder og maritim ingeniør ved Institutt for energi og transport ved DBI.

Realistisk responstid

Testenheten ble satt opp ved DBIs testanlegg ved RESC i den danske byen Korsør. Fraktcontainere ble gruppert sammen for å danne rammen for testen. Den samme testinstallasjonen ble brukt i DBIs ELBAS-prosjekt (Electric Vehicle Fires at Sea: New Technologies and Methods For Suppression, Containment, and Extinguishing for Battery Car Fires On Board Ships) – mens de fungerte som et skipsdekk i ELBAS, simulerte de en parkeringsplass i denne testen.

– Det var tre parkeringsplasser, med et elektrisk kjøretøy parkert i midten – en brukt, men intakt Renault ZOE. Konvensjonelle kjøretøy ble plassert på hver side med 60 cm avstand. I motsetning til ELBAS, hvor det ikke var endevegger i testmontasjen, slik at for eksempel et mannskap kunne øve på brannslukking fra begge ender av de parkerte kjøretøyene, ble kjøretøyene i testmontasjen vår parkert mot en vegg som i et fleretasjes parkeringshus. Dette forhindret også at vinden påvirket deteksjonsprosessen og vanntåken, forklarer Anders V. Kristensen, prosjektleder i DBI.

Det ble installert røyk- og temperaturdetektorer samt vanntåkesystemer i taket over kjøretøyene, i henhold til gjeldende retningslinjer. Et av de etablerte suksesskriteriene var at fra deteksjon av batteribrannen og aktivering av vanntåkesystemet, ville løsningen hindre at en brann kunne spre seg videre fra det brennende elektriske kjøretøyet i løpet av 30 minutter.

– Tidskravet ble satt på bakgrunn av at det blant annet er en realistisk responstid for nødetatene å komme frem og begynne å slukke brannen, sier Anders V. Kristensen, og legger til at DBI la inn en kort forsinkelse i brannen.

Hindret brannen i 30 minutter

DBI tok nærmere 100 forskjellige temperaturavlesninger i og rundt det brennende elektriske kjøretøyet for å overvåke varmen som ble generert fra brannen. Den ble startet med en kortslutning i batteriet for å skape en "termisk runaway".

– Vi gjorde testen tre ganger, med en ny Renault Zoe hver gang. Varmen som ble generert var så sterk at det ble påført skader på testanlegget vårt, og i to av de tre testene forårsaket opphopning av røykgasser i kabinen fra batteriet en eksplosjon så kraftig at den blåste vekk bakveggen. Dette var en ny, viktig lærdom, også for RESC, sier Thomas Davidsen og fortsetter:

– Men brannen spredte seg ikke til de andre kjøretøyene i løpet av 30 minutter under noen av testene. Det betyr at prosjektet var en suksess. Faktisk var de andre kjøretøyene i alle tre testene helt uskadde, til tross for den relativt voldsomme brannen og eksplosjonene. Siemens og Danfoss har mottatt dokumentasjon på at deres system, etter omstendighetene, tjener sin hensikt, sier Thomas Davidsen.

Powered by Labrador CMS