Internasjonalt samarbeid

Nordic Fire Prevention Campaign and Information Group (NFP CIG) består av brannvernforeningens søsterorganisasjoner, samt myndighetsorganer i Norden og Baltikum.

Publisert Sist oppdatert

NFP CIG er et nyttig nettverk hvor organisasjonene møter hverandre én gang i året for å dele erfaringer og ideer. Møtene går på rundgang, og Norge har foreløpig stått som vertskap to ganger. Det er i år ti år siden dette forumet ble etablert etter et felles initiativ fra Brannvernforeningen, Brannskyddsforeningen i Sverige og finske SPEK. Tanken bak initiativet er at vi i stor grad har felles utfordringer, som for eksempel at risikoutsatte grupper er overrepresentert i brannstatistikken. Derfor møtes partene én gang per år for å utveksle erfaringer og dele ideer.

Med utgangspunkt i Brannvernforeningens egen kampanje, Røykvarslerdagen 1.desember, ble det over noen år gjennomført et aktivt kampanjesamarbeid. Da var budskapet "Hele Norden piper". Dette har senere blitt avløst av nasjonale kampanjer, og blant annet har både Sverige og Finland sin egen røykvarslerkampanje. De siste to årene har det ikke vært gjennomført møter på grunn av pandemien, men det er på trappene å møtes igjen i Estland senere i år.

Powered by Labrador CMS