Bildet er av tre personer som holder opp en stor sjekk som bevis på at Brannvernforeningen og Gjensidigestiftelsen skal samarbeide om brannvern for barn og unge.
AVTALE: Brannvernforeningen og Gjensidigestiftelsen skal samarbeide om brannvern for barn og unge i årene som kommer.

Helhetlig satsing på barn og unge

I 2024 starter Brannvernforeningen arbeidet med en helhetlig satsing på brannsikkerhet rettet mot barn og unge. Satsingen er støttet av Gjensidigestiftelsen, som tildeler 12 millioner kroner over to år til etablering, utvikling og gjennomføring av prosjektet.

Publisert

Barn og unge har alltid vært en viktig målgruppe for Brannvernforeningen. De siste 20-30 årene har det derfor vært gjennomført mange gode forebyggende aktiviteter for barn i barnehage og i grunnskolen. Sammen med gode og trofaste partnere i de største forsikringsselskapene, har Brannvernforeningen skapt en rekke kampanjer for barn og unge, blant annet Eldar og Vanja, Brannvern i skolen, Nasjonal brannøvelse og ikke minst, Brannvernuka.

Barn er viktige ambassadører for brannvern i hjemmet. Hvert år, særlig i forbindelse med Brannvernuka, kommer mange barn hjem fra skole og barnehage og forlanger at familien skal ha fokus på brannvern i hjemmet. Undersøkelser foretatt i kampanjearbeidet har vist at familiene i en slik øvelse, sjekker røykvarslere, brannslokkerutstyr og rømningsveier. En stor andel gjennomfører også brannøvelse i hjemmet.

Brannvernforeningen gikk over til en prosjektfinansiert modell for sitt publikumsrettede informasjonsarbeid rett over årtusenskiftet. Siden den gang har de ulike aktivitetene og kampanjene til Brannvernforeningen, i stor grad vært finansiert av Gjensidige Forsikring og If Forsikring. Brannvernforeningen er takknemlige for deres viktige bidrag som har bidratt til å gi verdifulle brannvernholdninger til denne målgruppen.

Ny tilnærming

Tildelingen fra Gjensidigstiftelsen gir rom for å tenke nytt og helhetlig.

– Samarbeidet med Gjensidigestiftelsen åpner et nytt mulighetsrom for Brannvernforeningen, som styrker evnen til å utføre samfunnsoppdraget vårt. Vi føler oss priviligert som får anledning til å jobbe målrettet og langsiktig med å øke kunnskapen og ferdighetene innen brannforebygging blant befolkningen i samarbeid med en ny solid partner, offentlige myndigheter og lokale brannvesen, forteller assisterende direktør i Brannvernforeningen, Monica Varan.

Naturlig partner

Ifølge Ingrid Lorange, administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen, er Brannvernforeningen en naturlig aktør å inngå partnersamarbeid med. Årsaken er at interessene og formålene til begge aktørene i stor grad sammenfaller.

– Et av målene knyttet til Gjensidigestiftelsens utdelinger er å være en bidragsyter til brannforebyggende arbeid gjennom kunnskapsspredning. Derfor gleder vi oss til å se hva vi kan få til sammen med Brannvernforeningen på dette området de neste to årene, sier Lorange.

Powered by Labrador CMS