synstolking av bilde
FLERE DØDE I BRANN: I 2023 gikk til sammen 7 871 dyreliv tapt i gårdsbranner. Det er en øking fra i fjor, men skyldes hovedsakelig én fjørfebrann.

Flere husdyr omkom i landbruksbranner

2023 ble året med det laveste antallet landbruksbranner registrert. Likevel døde 7871 husdyr i brann. Det er en økning fra 2022. El-feil er den største synderen.

Publisert Sist oppdatert

Etter mange år med god innsats fra bøndene og positiv utvikling for landbruksbranner, viste 2023 det laveste antall branner som hittil er registrert. Landbruket har hatt en fallende trend i branner siden brannforebyggende el-kontroll ble innført i 2014. Da var antall branner i driftsbygninger 247, og med 101 branner i 2023, er det mer enn halvert siden toppåret for 10 år siden. Det viser ferske tall fra Landbrukets Brannvernkomité (LBK). Likevel er Norges Bondelag bekymret for utviklingen fremover siden antallet husdyr omkommet i branner har vært for høye i 2022 og 2023.

- Altfor mange husdyr gikk dessverre tapt i fjor. Flere enn året før. Vi har hatt en kjempefin utvikling i mange år nå med en reduksjon av husdyrbranner, men siden 2022 har dessverre pilene snudd. Det viser at brannforebygging krever kontinuerlig innsats,  sier Pål-Arne Oulie, rådgiver i Norges Bondelag til brannogsikkerhet.no.

Det omkom til sammen 852 husdyr i brann i 2020, 110 i 2021 og 1182 dyr i 2022. I fjor landet tallet på 7 871. Av dette var 7 200 fjørfe som omkom i én brann.

- Målet er fortsatt nedgang og null dyreliv tapt i brann, sier styreleder i Landbrukets Brannvernkomité, Einar Frogner.

Har ikke hatt brannkontroll på gården

En fersk undersøkelse utført av Frende Forsikring har avdekket mangel blant norske bønder når det gjelder brannkontroll på landbruksbygg. Blant 1000 spurte bønder sier urovekkende mange at de ikke har hatt el-kontroll i løpet av de siste tre årene – til tross for at hovedårsak til i branner i landbruksbygg er av elektrisk årsak, og at husdyrbønder har krav fra både Mattilsynet og forsikringsselskaper om å ha faglig kontroll hvert tredje år. Branntilløp i sikringsskap er den største synderen.

-Jevnlig el-kontroll kan oppdage feil og hindre brann. Det er et konkret, enkelt og relativt rimelig tiltak for å sikre både dyr, mennesker og materielle verdier, sier produktsjef for landbruk i Frende Forsikring, Øystein Øren i en pressemelding.

Han får støtte av styrelederen i LBK.

- Det viktigste er forebygging, forebygging, forebygging. Og det beste tiltaket for det er el-kontroll for landbruksbygg med varmesøkende kamera, sier Frogner.

Tall fra Frendeundersøkelsen: Det er verdt å merke seg av kun bønder med husdyrhold har krav på seg til el-kontroll hvert tredje år.

Varierende kvalitet

Oulie i Norges Bondelag er enig, men understreker at det også er viktig med kvalitet på el-kontrollen.

- Vi har sett at det er veldig varierende kvalitet på el-kontrollen bønder får levert. Det er viktig et bonden etterspør el-kontrollører som er sertifisert for landbruksbygg av NEMKO eller DNV. De skal vite hva som er spesielle utfordringer i et landbruksbygg, og ha fått opplæring i smittevern, sier han. 

Dessuten skal kontrollører sette belastning på el-anlegget før de bruker varmesøkende kamera. 

- Her ser vi at mange kontrollører tar en snarvei, da det er tidsbesparende å termografere el-anlegget uten belastning. Men da avdekkes heller ingen brannfarer, sier Oulie

Når en næringseiendom sjekkes, blir ulike risikopunkter kontrollert og termografert.

Sikringstavler, motorer, vifter, stikkontakter, koblinger og varmtvannsberedere er blant det som blir sjekket. Kontrollene utføres av godkjente fagfolk, og Landbrukets Brannvernkomité har liste over kontrollører på nettsidene sine.

Billig trygghet

Samlet skadeserstatning for branner i bolighus og driftsbygninger var henholdsvis 222 og 337 millioner kroner i 2023.

- Har du el-kontrollen i boks, får du også billigere forsikring, legger Øren til som en oppfordring til bøndene om å prioritere brannsikkerhet for å redusere risikoen for økonomisk tap ved eventuelle brannhendelser.

Powered by Labrador CMS