Alle byggevarer, som foreksempel ytterkledning, skal ha tilfredsstillende produktdokumentasjon.

Deklarerte trekledninger feil

I 2021 og 2022 undersøkte Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om behandlet trekledning til utvendig bruk hadde tilfredsstillende produktdokumentasjon. Direktoratet avdekket at enkelte produsenter deklarerte produktene i feil kategori.

Publisert

Etter tilsyn fra DiBK, ble det også gjennomført branntester av trekledninger. Nå er den endelige rapporten "Tilsyn med behandlet trekledning til utvendig bruk 2021-2022" klar.

Ny veiledning til produsenter

Resultatene fra tilsynet viste at mange av de kontrollerte foretakene ikke kunne legge frem korrekt dokumentasjon etter den første henvendelsen fra DiBK. De trengte veiledning for hvordan de skulle utarbeide ytelseserklæring og CE-merke til behandlet trekledning.

– Det var mye usikkerhet knyttet til hvordan produktdokumentasjonen skulle utarbeides og foretakene utformet produktdokumentasjonen ulikt. Mange etterlyste en «mal» fra Direktoratet for byggkvalitet for å forsikre seg om det de gjorde var korrekt i henhold til regelverket. Vi så at veiledningen var til stor hjelp for aktørene når de skulle utarbeide produktdokumentasjon, forteller Hanne Kofstadmoen, assisterende direktør i DiBK.

Branntesting av trekledning

Kledninger fra 51 produsenter og distributører var med i tilsynet og 249 produkter ble kontrollert.

Regelverket stiller krav om at produsenten skal ha produksjonskontroll i fabrikk. I tillegg skal et prøvningslaboratorium, altså en tredjepart, fastsette produktets ytelser.

Etter tilsynet med produktdokumentasjonen valgte direktoratet å ta flere av trekledningene videre til branntesting. Testene ble gjennomført i Sverige av det uavhengige tekniske kontrollorganet RISE Research Institute of Sweden.

– Tilsynet og testene vi utførte viste at enkelte produsenter av behandlet trebekledning deklarerte kledningen feil. Brannsikkerhet er et av de mest grunnleggende hensynene i plan og bygningsregelverket. Det handler om trygge bygninger og sikkerheten til de som bor og arbeider i bygningene. Vi opplever at foretakene har behov for veiledning og informasjon, dette får de gjennom tilsyn. Tilsyn bidrar til at byggevarene brukes på en måte som gir trygge bygninger, det fører til færre feil og tryggere bygg, sier Kofstadmoen.

Seriøse foretak

Det er produsenter, importør og distributør av byggevarer som er forpliktet til å sikre at byggevarer har tilstrekkelig dokumentasjon, før varen omsettes på det norske markedet.

– Dialogen med foretakene har vært veldig god. Avvikene ble raskt rettet og alle tilsynene er avsluttet. Alle byggevarene som var del av tilsynet, har nå tilfredsstillende produktdokumentasjon, herunder CE-merke, ytelseserklæring og bruksanvisning, avslutter Kofstadmoen.

Powered by Labrador CMS