Brannsikring av farlig last

Virksomheter som transporterer farlig gods skal etter forskrift utpeke én eller flere sikkerhetsrådgivere. For å unngå ulykker på norske veier, er det svært viktig at farlig last er godt sikret mot potensielle branntilløp.

Publisert Sist oppdatert

Det foreligger krav til eksamen for sikkerhetsrådgivere, men ingen formelle krav til opplæring. Det er kan være svært problematisk, forteller Geir Dugan, CEO i DGM.

– Det er viktig at man ser ting i perspektiv. Det er en rekke ulike bransjer og veldig ulike problemstillinger sikkerhetsrådgiverne støter på. Vi har lang erfaring med å kurse sikkerhetsrådgivere fra en rekke bransjer. Vi tar for oss plikter, hms, ks, fagstoff og regelverk og holder et ganske intenst kurs.

God opplæring og gode rutiner må ligge til grunn for at man skal unngå ulykker. Ved transport med mindre mengder farlig gods, så opphører kravet om sikkerhetsrådgiver. Svært problematisk, mener Dugan.

– Det er dessverre veldig variabelt hvordan ulike transporter sikres. Sikkerhetsrådgivers plikter er at man skal ha gode rutiner. Problemet oppstår når man kjører last under en viss mengde, da er det ikke lenger krav til å ha en sikkerhetsrådgiver. I disse transportene mangler det ofte mye verktøy. Innholdet er jo farlig, selv om det er mindre mengder, sier Dugan.

– I Sverige har de innført krav om sikkerhetsrådgiver også på sjø og i luften. Der starter aldri en transport uten at en sikkerhetsrådgiver er tilknyttet bedriften. Vi ser dessverre at mange ikke har sikkerhetsrådgivere på plass. Et grep jeg skulle ønske at vi kunne innføre var en egen sikkerhetsrådgiver lov.

Små-varer som el-sykler og el-sparkesykler kan være potensielle brannfeller under transport.

– Nå er litiumion batterier i vinden, og mye sendes som transport uten sikkerhetsrådgivere. F.eks så kan man kjøpe en el-sparkesykkel på nett, og da vet kanskje ikke nettbutikken at de ikke kan sende udeklarert på fly. Jeg vil tro at mye går utenfor radaren. Konsekvensen blir den samme, og den kan bli katastrofal. Litiumion batterier er skikkelig patente greier og jeg tror det bare er spørsmål om tid før vi får en stor ulykke. Mange transporter går under radaren fordi de går utenfor mengden der du trenger en sikkerhetsrådgiver, forteller Dugan.

Ved større mengder skal virksomheter som transporterer farlig gods etter forskrift utpeke én eller flere sikkerhetsrådgivere.

– I Norge så har vi en forskrift som heter Forskrift om landtransport av farlig gods. Det internasjonale ADR/RID regelverket er en del av denne forskriften. Forskriften har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og uønskede tilsiktede hendelser ved landtransport av farlig gods. Det er denne forskriften som lar oss i Brannvernforeningen ha ansvaret for eksamensordningen for sikkerhetsrådgivere, forteller Anne Kløw, rådgiver kompetanse i Brannvernforeningen.

Brannvernforeningen gjennomfører i underkant av 100 eksamener i året, og omtrent halvparten av disse er fornyelser av kompetansebeviset.

– For å være en sikkerhetsrådgiver i en virksomhet må du ha gjennomgått opplæring og bestått en eksamen for sikkerhetsrådgivere. Deretter må de fornye kompetansebeviset sitt hvert femte år. Forskriften sier også at virksomhet som kommer i befatning med transport av farlig gods skal utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere som skal ha ansvar for å medvirke til å verne liv, helse, miljø og materielle verdier, samt hindre uønskede tilsiktede hendelser knyttet til aktiviteter med farlig gods, sier Kløw.

Powered by Labrador CMS