Bildet er et illustrasjonsfoto av en hånd som holder en røykvarsler montert i taket.
TILSYN: DIBK vil starte et markedstilsyn av røykvarslere. Det skjer etter at de har mottatt tips om røyvarslere som ikke virker slik de skal.

Blir tilsyn med røykvarslere etter tips

En røykvarsler kan redde liv - om den virker. Flere har tipset DIBK om røykvarslere som ikke virker som de skal, og nå blir det tilsyn.

Publisert Sist oppdatert

Røykvarslere som omsettes i Norge, skal oppfylle kravene som er stilt til produktet. 

Det er også målet til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), når de starter markedstilsyn av røykvarslere. Det skjer etter at de har mottatt flere tips om røykvarslere som ikke virker slik de skal.

Sjekk og test

DIBK  skriver i en pressemelding at de skal kontrollere at dokumentasjonen er tilfredsstillende. De har også sendt et brev til alle importører og distributører de har oversikt over. 

I brevet skriver de blant annet at de vil kreve all dokumentasjon som trengs for å dokumentere fire forhold ved røykvarslerne:

  • CE-merke
  • Ytelseserklæring
  • Monteringsanvisning og sikkerhetsinformasjon
  • Produktsertifikat

Røykvarslerne skal også bli testet. Det er for å sjekke at ytelsen er den samme som skrevet i ytelseserklæringen.

Varsler mulige sanksjoner

DIBK er også tydelige på hva følgene kan bli dersom dokumentasjon mangler, eller en røykvarsler ikke består testen. Da vil det kunne vanke sanksjoner, med eller uten tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. 

Sanksjonene kan for eksempel være pålegg om å rette avvik, stanse markedsføring og omsetning eller trekke røykvarslere tilbake fra markedet.

Etter tilsynet vil DIBK publisere en sluttrapport på sine nettsider.

Powered by Labrador CMS