Bistår i arbeidet med "Tilsyn med fyringsanlegg"

Arbeidet foregår ut året.

Publisert Sist oppdatert

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt veiledningsprosjekt «Håndbok i brannforebygging» startet opp i 2020. Prosjektet skal oppdatere og utarbeide nytt veiledningsinnhold innenfor utvalgte temaer som er prioritert på bakgrunn av innspill fra brann- og redningsvesenet. Prosjektet skal også fremlegge forslag til løsninger for digitalisering av veiledningsinnholdet.

Som en del av dette bistår Brannvernforeningen med gjennomføringen av delprosjektet «Tilsyn med fyringsanlegg». Tilsynsveilederen utarbeides med utgangspunkt i Veileder for brann- og redningsvesenets tilsyn med særskilte brannobjekt (§ 13).

Noe av det Brannvernforeningen vil se nærmere på er de brannforebyggende forholdene som angår fyringsanlegg, samt informasjon og motivasjonstiltak. Veilederen vil blant annet beskrive fremgangsmåte for registrering, oppfølging etter sotbrann, og fremgangsmåte ved feilsøking av fyrings­anlegg. Arbeidet foregår ut året.

Powered by Labrador CMS