Portrett

– Det er viktig for meg at det bygges en bro mellom Brannvernforeningen og det forebyggende arbeidet som gjøres i Oslo kommune, sier bydelsdirektør Lars Henrik Bøhler i Bydel Østensjø i Oslo.
– Det er viktig for meg at det bygges en bro mellom Brannvernforeningen og det forebyggende arbeidet som gjøres i Oslo kommune, sier bydelsdirektør Lars Henrik Bøhler i Bydel Østensjø i Oslo.

Brobyggeren

Direktør Lars Henrik Bøhler i Bydel Østensjø i Oslo er nyeste medlem av styret i Brannvernforeningen. – Jeg ønsker å bidra til økt forståelse for hvor unødvendig det er med tap av menneskeliv og store materielle skader fordi vi ikke har nok fokus på brannsikkerhet, sier han.

Lars Henrik Bøhler

 • Alder 65
 • Stilling Bydelsdirektør i Bydel Østensjø i Oslo.
 • Utdanning Politiskolen, juridiske studier, Solstrandprogrammet i regi av Handelshøyskolen i Bergen, Beredskap og krisehåndtering i regi av Forsvarets Høyskole og Politihøyskolen og Rådmannsskolen i regi av Norsk Rådmannsforum.
 • Karriere Politibetjent og etterforsker ved Oslo politidistrikt, konsulent i Justisdepartementet, administrasjonssjef ved Oslo politidistrikt, direktør for politiets data- og materielltjeneste, direktør for politiets Fellestjenester, rådmann i Oppegård kommune, assisterende rådmann i Nordre Follo kommune, administrerende direktør i Omsorgsbygg i Oslo kommune.
 • Verv Styremedlem i Oslo Tech (Forskningsparken), nestleder i styret i Regionalt Forskningsfond i Oslo og styremedlem i Brannvernforeningen.

Lars Henrik Bøhler ble spurt av en kollega i Oslo kommune om han kunne tenke seg en plass i Brannvernforeningens styre, og deltok på sitt første styremøte høsten 2022.

– Jeg har jobbet i politiet i mer enn 35 år, og vet hvor viktig samfunnssikkerhet og beredskap er og da med særlig vekt på det forebyggende. Det er viktig for meg at det bygges en bro mellom Brannvernforeningen og det forebyggende arbeidet som gjøres i Oslo kommune, sier han.

Bøhler støtter opp om Brannvernforeningens visjon «brannvern for alle»; kjerneverdiene tilgjengelig, engasjert og troverdig; strategien om å senke brannrisikoen for utsatte grupper og andre; og rolle (ønske om å bidra til økt brannsikkerhet).

– Brannvern er et felt som engasjerer meg, med et spesielt risikofokus på eldre og pleietrengende, innvandrere, asylsøkere, personer med nedsatt funksjonsevne, samt barn og unge. Alle disse har vi ansvar for i Oslo kommune og de skal oppleve at de kan bo og leve trygt i våre bydeler, forteller han.

Jubileumsplaner

Som bydelsdirektør er Bøhlers viktigste oppgave å sørge for gode og brukertilpassede tjenester for de over 50.000 innbyggerne i Bydel Østensjø.

– Jeg jobber tett med våre dyktige ledere, medarbeidere og andre viktige samarbeidspartnere for å få til dette. Bydelsdirektøren er underlagt både byrådet og bydelsutvalget, og skal sørge for at vi på en effektiv og innbyggermedvirkende måte følger opp vedtakene de gjør innenfor de økonomiske rammene som er bevilget. Ansvaret spenner over et stort område, men det gjør også jobben interessant og utviklende, sier han.

Som bydelsdirektør i Bydel Østensjø er Lars Henrik Bøhler opptatt av at alle innbyggerne, også de som tilhører risikoutsatte grupper, skal bo og leve trygt.
Som bydelsdirektør i Bydel Østensjø er Lars Henrik Bøhler opptatt av at alle innbyggerne, også de som tilhører risikoutsatte grupper, skal bo og leve trygt.

Lars Henrik Bøhler har godt kjennskap til Brannvernforeningens arbeid, og tar rollen som styremedlem på største alvor.

– Brannvernforeningen har mange dyktige og kunnskapsrike medarbeidere i sin organisasjon og et velfungerende og bredt sammensatt styre med kompetente medlemmer, sier han.

2023 er et jubileumsår for foreningen og da skal det feires.

– Brannvernforeningen har vært på en utviklende reise siden etableringen i 1923, og jeg håper at jeg både kan bidra og lære på den videre ferden som styremedlem. Det er utarbeidet gode og spennende planer for aktivitetene som skal skje i jubileumsåret innenfor en realistisk budsjettramme med tanke på kapasitet og kompetansebehov.

Jeg er spesielt glad for at det i budsjettet er satt av en halv million kroner til en «Innovasjonspris» for bedre brannsikkerhet, fastslår han.

Bydelsdirektør Lars Henrik Bøhler sammen med bydelsoverlege Anita Jeyananthan i Bydel Østensjø.
Bydelsdirektør Lars Henrik Bøhler sammen med bydelsoverlege Anita Jeyananthan i Bydel Østensjø.

Målrettet satsing

Dødsbrannstatistikken fra DSB viser at 39 personer omkom i brann i Norge i 2022. Det var to personer færre enn året før.

– Trenden de siste ti årene er gledelig nok fallende, men bak hvert dødsfall ligger en tragedie og hovedmålet er jo at ingen skal dø i brann. Derfor er det viktig at Brannvernforeningen fortsetter det gode arbeidet med en målrettet og langvarig satsing på brannforebygging, mener Bøhler.

Han nevner blant annet:

 • Teknologiutviklingen går med ekspressfart og vi må henge med på det branntekniske og forebyggende området. Det vil også sette krav til økt kontroll og oppfølging av blant annet byggeplasser. Viktig at tilsynsmyndighetene fortsatt kan styrkes.
 • Legge forholdene til rette for å øve-øve-øve sammen med andre beredskapsorganer.
 • Kommunene vil fortsatt ha en meget sentral rolle i oppfølgingen av «Trygg hjemme». De må jobbe systematisk med oppfølging av de mest sårbare gruppene.
 • Få etablert samhandlingsarenaer med vilje og handlekraft som kan understøtte myndighetenes målsettinger om å redusere brannrisikoen og gi gode råd. Tverrfaglige brannetterforskningsgrupper er et godt eksempel på dette.
 • Sørge for at både myndigheter og privat næringsliv avsetter nok midler til å drive et godt forebyggende brannvernarbeid.
 • Skape innovasjonsmiljøer og laboratorier som kan eksperimentere med gode tiltak. Teknologi og brannsikkerhet vil smelte mer sammen og bruken av sensorer gjennom «smarthusteknologi» vil bare øke. Det samme vil bruken av solceller og batterier. De fleste som omkommer i brann dør hjemme. Derfor er det viktig å gi gode råd til både beboere og produsenter når det gjelder montering og drift av teknisk utstyr i hjemmet.
 • Få brannvern høyt nok opp på agendaen i konkurranse med mange andre gode formål gjennom å være tilstrekkelig synlig og troverdig gjennom faktabasert kunnskap og analyse. Vi skal engasjere og motivere for endringer i holdninger og atferd og skape handlekraft.
 • Sørge for økt fokus ved blant annet å kunne gi viktig kompetansestøtte til næringsliv og organisasjoner gjennom ulike kurs, undervisning, sertifisering, konferanser og seminarer.
 • Øke kunnskapsnivå og samhandling gjennom å dele erfaringer på tvers av landegrenser.
 • Rekruttere nok personell med rett kompetanse som er stolte av jobben sin, gode ambassadører for arbeidet og som har handlekraft for endring og gjennomføring.
Lars Henrik Bøhler som ung politibetjent og nyuteksaminert fra Poliskolen i 1980.
Lars Henrik Bøhler som ung politibetjent og nyuteksaminert fra Poliskolen i 1980.

Kobler av med Lego

22. juli 2011 var Lars Henrik Bøhler direktør for Politiets data-og materielltjeneste (PDMT), som var et felles servicesenter for politiet, en stilling han hadde i to åremålsperioder. Etter terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya var Bøhler blant dem som ble intervjuet til 22. juli-kommisjonens rapport. Rapporten konkluderte med at PDMT leverte tilfredsstillende tjenester av god kvalitet under og etter terrorangrepene. I 2013 ble PDMT avviklet. Bøhler hadde ansvaret for å omstille PDMT til to frittstående og nye enheter direkte underlagt Politidirektoratet.

Lars Henrik Bøhler og datteren Michelle (17). Familien er glad i å dra på turer sammen, og Bøhler følger ofte datteren på musikk-og sportsaktiviteter.
Lars Henrik Bøhler og datteren Michelle (17). Familien er glad i å dra på turer sammen, og Bøhler følger ofte datteren på musikk-og sportsaktiviteter.

Privat er Lars Henrik Bøhler gift med juristen Ellen-Kathrine og har to barn på 35 og 17 år. I april blir han bestefar for første gang.

– Fritiden går med til å følge min yngste datter på diverse musikk- og sportsaktiviteter. Jeg leser mye og har alltid to bøker og en tegneserie på nattbordet. Jeg følger med på nyhetsbildet, og liker å jobbe med det som er nytt og annerledes, enten det gjelder duppeditter eller mennesker – det er berikende. Ellers går jeg mye turer, prøver å holde et stort hus vedlike og setter stor pris på hyggelig samvær med familie og venner. Når jeg skal «tømme hodet» hører jeg på all slags musikk, med unntak av jazz, og bygger Lego Technic, forteller han.

Det å utvikle organisasjoner og mennesker sammen med andre og utforske nye ting er det morsomste Bøhler vet.

– Jeg forsøker å se det som ingen andre ser, lytte til det ingen andre hører og være mer opptatt av å lykkes og lære enn frykten for å feile. Innovasjon – det å fornye, forbedre og forenkle – har alltid stått mitt hjerte nært.

Powered by Labrador CMS